Thursday, December 18, 2008

Mahiya Naman Kayo Sa Balat Ninyo!

For this post, I just feel like writing in Filipino. So sue me. =P

.:Sino'ng Niloko Mo?!?:.

Hindi ko maintindihan kung ano ang nakain ni DENR secretary Jose Atienza Jr. at tingin niya, magkasing-importante ang laban ni Manny Pacquiao at ang budget ng DENR. Nakakahiya na apat na araw siyang hindi nagtrabaho para lang mapanood ang laban ni Pacquiao.

Ang kapal din naman ng mukha niya para sabihing "magkasinghalaga" ang laban ni Pacquiao sa kanyang mga tungkulin bilang secretary ng DENR.

Ginoong Atienza, kung hindi niyo po naiisip, mas malaki ang inyong tungkulin sa inyong trabaho sa DENR kaysa sa inyong "tungkulin" kay Manny Pacquiao. Hindi naman niya ikakatalo kung wala ka doon para manood.

Mahiya ka naman sa balat mo! Mangangatwiran ka na lang, baluktot pa.

1 comment:

Anonymous said...

No wonder binati lang ni Pacqiao ang mga politicong bumati sa kanya. Kasi kung hindi, wala siyang high-profile guests na pupunta sa kaarawan niya na grabeh sa enggrande ang handa. :P