Saturday, March 07, 2009

Video: Isang Pagbibigay Pugay Kay Francis M...

.:Meron Akong Kwento...:.

Nawa'y maibigan ninyo ang aking munting pagtatanghal. Isang taimtim na pag-alala sa isa sa mga idolo kong nararapat nating pasalamatan sa kanyang himig at puso. Marahil, hindi nga ako isang mangangawit, ngunit sana nama'y nabigyan ko ng hustisya ang awiting ito.

Hindi ka namin makakalimutan, Kiko. Hinding-hindi.


No comments: