Sunday, February 28, 2010

Lyrically Speaking Scribbles Part XVI...

.:Lyrically Speaking Scribbles, Part XVI: Who’s Holding Donna Now?:.

This has been a long time coming, but I guess I may as well pour it all out. If you don’t want to see someone go all emotional and crap, I suggest you skip this entry altogether.

Who’s Holding Donna Now
By El DeBarge

Sometimes a love won't let go
Hard as I try I know it shows...


“Thanks for never letting me go. Please don’t listen to me when I say I want out. Thanks for sticking it out with me.”

Masaklap isipin na ang pinakamalaking dahilan kung bakit ganito na lang ako kung umibig sa iyo ang mismong pagmamakaawa mo ng ilang beses na rin na huwag kitang hayaang iwanan ako. Ilang beses mo sinabi sa aking huwag kong pakinggan ang iyong mga padalus-dalos na salita, at pangahawakan ang katotohanang mahal mo ako at hindi mo ako iiwan.

Ang sarap pakinggan. Ngunit walang katotohanan.


Everybody's telling me
You'll be over her eventually
But how am I supposed to feel so secure...

Isang taon na. Isang taon na ngunit heto pa rin ako, nagpapakatanga. Hindi ko alam kung kalian pa ito mababago, o kung mababago pa ito talaga. Ang alam ko lang, sa loob ng tatlong daan, animnapu at limang araw, humingi ako ng iisang araw na maging mabuti ka sa akin.

At doon mismo sa araw na iyon, ipinagkait mo ang kabutihang hiningi ko.

When I keep wondering who's holding Donna now
And I keep wondering who's heart she's knocking around...


“I love you. Now I know how it feels to want to be with someone, that I don’t care if there’s anyone better out there. I just want you.”

Ang tagal ko ring pinangahawakan ang mga salita mo. Halos isang buong taon na akong nakabinbin lamang at minimithing muli kang bumalik sa akin, ngunit lahat iyan ay gumuho nang sinabi mo sa aking may iba na.

There's nothing I wouldn't do
To be in his shoes somehow...

Alam mo ba na dahil mahal kita kung kaya’t hinayaan kita na iwan ako, kahit gaano pa kasakit? Alam mo bang lahat na lang siguro, kaya kong ibigay kung ako lang sana ang muli mong pagbigyan ng pagkakataong makuha ang puso mo?

And I keep wondering who's holding Donna now
And I keep wondering what magic can be found
To turn me back to the one who's holding Donna now...

Kung kaya ko lang ibalik ang dati, sana ginawa ko na. Kung kaya ko lang na ibalik ang tayo, sana ginawa ko na. Ngunit walang saysay ang lahat ng ito kung nag-iisa lang akong nagnanais nito. Hindi ko na kaya. Nahihirapan na ako.

The letter started with goodbye
I've read it half a million times...

Hindi ko matanggap na matapos ng lahat, sa isang iglap lang, nawala na ang buong mundo ko. Ganyan ako kung umibig. Ganyan ako kung magmahal. Sana man lang, inisip mo iyon bago mo ginawa ito lahat sa akin.

Tell me this is just a dream
When I wake up she'll be here next to me
Tell me it will be just the way it was...

Hindi ko sukat akalaing ganito tayo hahantong. Ang dali sana ng buhay ko kung kaya kitang kamuhian, ngunit alam kong isa itong kahibangan. Hindi ko kaya iyon gawin sa iyo. Ang mahalaga lang, basta masaya ka. Kahit nasasaktan ako. Basta masaya ka. Kahit wala nang ngiting muling dadampi sa aking mga labi.

Who's holding Donna now?
I keep wondering who's heart she's knocking around...

Saan ako nagkulang? Sino na ang nagmamay-ari sa puso mo? At ngayon, saan ako pupulutin? Alam kong hindi mo na ako sagutin, ngunit ako man, hindi ko alam kung anong landas ang aking tatahakin mula ngayon.


There's nothing I wouldn't do
To be in his shoes right now...

Kung ako na lang sana... ngunit alam kong wala ka nang nararamdaman para sa akin.

Who's holding Donna now?
Oh Donna what magic can be found
To make me the one who's holding Donna now
I can't get Donna off my mind
Who's holding Donna now

I keep wondering...

Oo, mahal kita. Oo, nais kong masaya ka. Ngunit dahil nasasaktan ako sa tuwing nakikita kong ang iyong kasiyahan ay hindi sa piling ko, mas makabubuti sa akin kung magpaalam na lamang ako sa iyo.

Sana, mahalin ka niya kahit man lang kapiranggot ng pagmamahal ko sa iyo. At sana, hinding-hindi ka niya sasaktan. Dahil hindi ko mapapatawad ang taong mangbabale-wala sa siyang pinakapangarap ko.

Paaalam na, Donna.

No comments: